بستن
Owls CMS
پیکر تراشی با لیپو ماتیک

پیکر تراشی با لیپو ماتیک

لیپوماتیک Infrasonic- Assisted Liposuction -Lipomatic

این تکنینک تلفیقی از دو تکنیک Tumescent و Power Assisted میباشد. بدین ترتیب که ابتدا در موضع تحت عمل، محلولی شامل سرم فیزیولوژیک 9/0%، لیدوکائین ، آدرنالین و بیکربنات سدیم تزریق میشود. محلول Tumescent که توسط کانول اینفیلتراسیون به طور یکنواخت و اتوماتیک توسط دستگاه درون بافت چربی پخش میشود، سبب ایجاد تورم و بیحسی موضعی میگردد. سپس از طریق ایجاد چند منفذ کوچک متناسب با قطر کانول، کانول که به هندیس پنوماتیک متصل است از جهات مختلف وارد موضع تحت عمل میشود ، کانول در جهات مختلف جلو عقب، عمود برهم (X,Y) و گردشی سه بعدی (Nutation) به ارتعاش درآمده و سبب تولید امواجی با فرکانس زیر 20 هرتز در مایع موجود در بافت چربی میشود. این امواج سبب لیز لوبولهای چربی و تبدیل آنها به ذرات چربی دانه ارزنی شده که همزمان تخلیه نیز میگردند.

حداکثر سایز کانول مورد استفاده بهتر است بیشتر از 5/4 میلیمتر نباشد. همچنین حداکثر میزان چربی قابل تخلیه از بدن هر فرد در یک جلسه بستگی به وزن، سایز و محتوای چربی بدن فرد دارد. میزان چربی تخلیه شده در یک جلسه در بهترین شرایط نباید از 5 لیتر فراتر رود. در غیر اینصورت احتمال ایجاد اختلالات همودینامیک حین عمل افزایش مییابد.

در صورت نیاز فرد به تخلیه چربی بیشتر از سایز نقاط بدن میتوان در جلسات دیگری به فاصله بیشتر از 72 ساعت از عمل قبلی چربی این قسمتها را نیز تخلیه کرد. این فاصله زمانی نیز مربوط به جریان لیدوکائین در بدن است که 72 ساعت به طول میانجاد.

مهمترین ویژگی این تکنیک استفاده از فرکانسهای پایین ارتعاشی (به ویژه نسبت به تکنیک اولتراسوند) میباشد که این خاصیت مزایای متعددی از جمله خونریزی کمتر، بهبود سریعتر، دوران نقاهت کوتاهتر، نتایج موثرتر درمانی و مهمتر از همه جلوگیری از خطر سوختگی پوست را شامل میشود.

حرکات سه بعدی کانول سبب ایجاد امواج اینفراسونیک در بافت چربی شده و ارتعاشات این امواج سبب لیز چربی به طور کاملا یکنواخت میشود.

محدوده حرکتی کانول 6-3 میلیمتر در جهت جلو عقب میباشد، این حرکات به علاوه حرکات گردشی و ارتعاشی، بافت چربی را با دقت بالا جداسازی میکند. ارتعاش ملایم کانول مانع نفوذ آن به لایههای درونیتر و ایجاد جراحتهای عمیقتر و جدیتر میگردد.

3

4

ایمنی و بیخطری این سیستم مربوط به حرکات ارتعاشی ملایم و سه بعدی آن است به طوری که با برخورد کانول به عروق و اعصاب بزرگ که قوام متفاوتی نسبت به بافت چربی دارند، آنها را رد کرده و پاره نمیکند. همچنین با برخورد مستقیم کانول به بافتهای اطراف مثل عضلات، کانول از حرکت ایستاده و مانع از پرفوره شدن آنها میشود.

ایجاد امواج اینفراسونیک با فرکانس کمتر از 20 هرتز سبب مزیتهای ذیل میگردد:

  • کاهش درد (آزادسازی اندورفین)
  • راحتی بیشتر بیمار
  • کمک به انتشار یکنواخت مایع در بافت چربی
  • معلق کردن بهتر ذرات چربی

5

اجازه بدهیدایده های خود را با ما به اشتراک بگذارید و ما ایده های شما را به واقعیت تبدیل می کنیم.

تماس با ما