بستن
Owls CMS
جراحی دئودنال سوئیچ

جراحی دئودنال سوئیچ

جراحی دئودنال سوئیچ

 11

جراحی دیودنال سوییچ که توسط لاپاروسکوپی نیز انجام میشود،اغلب در دو مرحله انجام میگردد. در مرحله اول گاسترکتومی اسلیو لاپاروسکوپیک صورت گرفته و سپس بعد از۱۲ تا ۱۸ ماه که کاهش وزن متوقف میشود (وضعیت پلاتو) مرحله دوم عمل که شامل بای پس که طول زیادی از روده باریک (بطول حدود ۴ تا ۵ متر)میباشدانجام میگیرد. لذا ازطول فقط حدود یک متر از روده باریک جهت جذب مواد غذایی باقی میماند.

12

در جراحی دیودنال سوییچ قسمت بزرگتری از معده شامل دریچه پیلور باقی میماند و دیودنوم (نزدیک پیلور) و روده باریک تقسیم میگردند.

قسمتی از روده باریک که به روده بزرگ متصل است،به قسمت کوتاهی از دیودنوم که همچنان به معده متصل است وصل میگردد.قسمت باقیمانده دیودنوم که به پانکراس و کیسه صفرا متصل است، به آخر روده باریک نزدیک کولون (روده بزرگ) متصل میگردد.به قسمتی از روده که محتویات این دو قسمت درون آن با هم مخلوط میشوند کانال مشترک (Common Channel)گفته میشود وبه روده بزرگ میریزد. جراحی فوق از نوع سوء جذبی است . این جراحی کاهش وزن ماندگاری را به همراه دارد ولیکن با ریسک بالایی از سوء تغذیه و کمبود ویتامینی در بدن همراه است و بدین جهت فرد به نظارت شدید توسط تیم پزشکی نیازمند است . معمولاً این جراحی برای افراد با نمایه توده بدن بالاتر از ۵۰ مورد استفاده قرار می گیرد .

اجازه بدهیدایده های خود را با ما به اشتراک بگذارید و ما ایده های شما را به واقعیت تبدیل می کنیم.

تماس با ما