بستن
Owls CMS
جراحی زیبایی بازو

جراحی زیبایی بازو

جراحی زیبایی بازو // Brachioplasty

 

بزرگی بازو در سنین پایین تر عمدتا به صورت چاقی و تجمع چربی است ولی در سنین بالاتر و بعد از كاهش وزن زیاد به صورت شلی و افتادگی پوست است . اگر بزرگی بازو با پوست شل و ترك خورده همراه نباشد می توان ان را با لیپولیز و بدون برش جراحی از بین برد ولی اگر شلی و افتادگی پوست زیاد باشد باید پوست اضافه را با برشی كه در ناحیه داخلی بازو قرار دارد برداشت .

كاربرد اصلی

از بین بردن بزرگی و چاقی بازو به وسیله لیپولیز برداشتن پوست اضافه و سفت كردن بازو با برش جراحی

نوع برش و بیهوشی

در صورت انجام لیپولیز برش در كار نیست ولی اگر قرار باشد پوست شل و ترك خورده برداشته شود

باید از برشی طولی در ناحیه داخلی بازو استفاده كرد این عمل را می توان با خواب عمیق همراه با بی حسی موضعی و بیهوشی عمومی انجام داد .

عوارض احتمالی

تورم و خونمردگی ناحیه عمل و اطراف ، تورم زودگذر دست ها .

مراقبت پس از عمل

درچند روز اول باید دست ها بالاتر از سینه قرار داد تا تورم كاهش یابد باید دست ها را در جهات مختلف حركت مفصل شانه ، حركت داد . از بازو بند مخصوص باید به مدت 45 روز استفاده كرد .

1

اجازه بدهیدایده های خود را با ما به اشتراک بگذارید و ما ایده های شما را به واقعیت تبدیل می کنیم.

تماس با ما