عکسبرداری قفسه سینه (Chest)

عکسبرداری قفسه سینه رایج ترین تصویربرداری اشعه X است که انجام می گیرد.
در این عکس ، قلب، ریه ها ف مسیرهای تنفسی ، عروق خونی و استخوان های قفسه سینه و ستون مهره ها دیده می شوند.
در این شیوه بدن و اندام مورد نظر در معرض اشعه X قرار گرفته و تصاویر از آن بخش ها تهیه می شموند.
این روش را می توان اولین و متداولترین روش عکسبرداری پزشکی دانست.
موارد استفاده از این روش چیست؟
از این روش برای بررسی وضعیت ظاهری قلب ، ریه ها و دیواره قفسه سینه استفاده می شود .
عکسبرداری قفسه سینه معمولا اولین روش تصویربرداری است که بدنبال بروز علائم و نشانه های زیر درخواست می گردد:
•    تنگی نفس
•    سرفه های مزمن
•    جراحت یا درد قفسه سینه
•    تب
پزشکان از این شیوه برای بررسی و تشخیص بیماریهای زیر استفاده می کنند:
•    پنومونی
•    نارسایی قلبی و سایر مشکلات آن
•    سرطان ریه
•    آمفیزم
•    بررسی مسیر قرارگیری لوله تنفسی
•    بررسی مایعات و هوای جمع شده در ریه ها و سایر وضعیت های پزشکی
چگونه باید برای این آزمون آماده شد؟
شما باید برای انجام این عکس تمامی لباس ها و یا بخشی از لباس های بالاتنه خود را در آورید و لباس ساده ای بپوشید (گان) که حاوی هیچ بخش فلزی یا مصنوعی نباشد چراکه ممکن است تصویر آن شئی در عکس شما افتاده و آن را خراب کند.
بنابراین قبل از انجام رادیوگرافی هرگونه شئی فلزی و لباسهایی که حاوی اشیاء فلزی هستند را تعویض کنید.
خانم ها همواره بایست به یاد داشته باشند که کارشناس رادیولوژی را از بارداری و یا حتی احتمال بارداری خود مطلع کنند.
عکسبرداری با اشعه X  همچون بسیاری از دیگر روش های پزشکی نباید در حین بارداری انجام شود.
البته در برخی موارد ممکن است پزشک اجازه انجام آن را بدهد.