بستن
Owls CMS
رادیولوژی، سونوگرافی، ماموگرافی

رادیولوژی، سونوگرافی، ماموگرافی

لیست خدمات ارائه شده در این مركز

 • ارائه انواع رادیولوژی های ساده و رنگی 
 •  عکس رنگی معده UGI
 • عکس رنگی روده بزرگ BE
 • عکس رنگی روده کوچک Transit
 • عکس رنگی کلیه ها IVP
 • عکس رنگی از رحم و لوله ها تحت بیهوشی سطحی با نظارت متخصص بیهوشی H.S.G
 • رادیوگرافی دندان Cephalo , OPG
 • سونوگرافی معمولی تیروئید، پستان، ترانس واژینال و نسج نرم و تعیین ضخامت چربی
 • سونوگرافی بارداری و مرحله اول غربالی "سه ماهه اول بارداری"- بیوفیزیکال
 • داپلر رنگی از عروق- بارداری "جفت و جنین"
 • نمونه برداری از توده ها از طریق سونوگرافی "تیروئید و غدد پستان"
 • امینوسنتز و CVS نمونه برداری از جفت جهت تشخیص های ژنتیکی قبل از تولد

ماموگرافی دو طرف پستان و بزرگنمایی ماموگرافی FCMV

اجازه بدهیدایده های خود را با ما به اشتراک بگذارید و ما ایده های شما را به واقعیت تبدیل می کنیم.

تماس با ما