بستن
Owls CMS
بیمه های طرف قرارداد

بیمه های طرف قرارداد

 

 بیمه نام بیمه سرپایی بستری توضیحات
16 نیروهای مسلح ×    
  تأمین اجتماعی ×    
3 خدمات درمانی ایرانیان-سلامت همگانی
خدمات درمانی کارکنان
خدمات درمانی سایر اقشار
×    
17 بانک تجارت × ×  
23 بانک سپه × ×  

18
بانک صادرات × ×  
6 بانک کشاورزی × ×  
20 بانک مرکزی × ×  
22 بانک ملت × ×  
5 مخابرات × ×  
7 شهرداری × ×  

8
پارسیان × ×  
9 پارسیان × ×  

24
دانا × ×  
19 سینا × ×  
2 کمک رسان SOS × ×  
12 آتیه ساران حافظ × ×  
14 کوثر × ×  
15 آسیا × ×  
21 ایران تکمیلی (کوپن)
ایران (کارکنان)
ایران (بنادر و کشتیرانی)
ایران (وزارت نیرو)
× ×  

اجازه بدهیدایده های خود را با ما به اشتراک بگذارید و ما ایده های شما را به واقعیت تبدیل می کنیم.

تماس با ما