بستن
Owls CMS
ام ای آر مغز

ام ای آر مغز

تصویربرداری مغز در بررسی مغز و نخاع و چشم ، گوش و بسیاری از دیگر اعضاء موجود در ناحیه سر و گردن به کار می رود . باید یادآور گردید که نخستین بار از این روش در برررسی مغز و نخاع استفاده شد و M.R.I به میزان زیادی به یاری متخصصین و جراحان مغز و اعصاب آمد . از این روش در تشخیص

  • تومورهای مغزی
  • آنومالی های پیشرونده مغزی
  • آنومالی های مربوط به عروق مغزی (به عنوان مثال آنوریسم)
  • اختلالات  چشم وگوش داخلی
  • سکته مغزی
  • بیماران ترومایی( به صورت انتخابی)
  • بیماری مربوط به غدد هیپوفیز
  • اختلالات مزمن معین سیستم عصبی مانند بیماری مولتیپل اسکلروزیس (MS)
  • علت های سردرد به کار برده می شود و  همچنین برخی پزشکان این آزمون را برای مستند سازی در بیمارانی که دارای آبنرمالی هایی که باعث فراموشی شده اند،مورد استفاده قرار می دهند.

در برخی موارد خاص که تشخیص آن برعهده پزشک معالج شماست ، ممکن است نیاز به استفاده از ماده گادولینیوم (ماده حاجب) جهت تصویربرداری در روش M.R.I باشد .
 در این نوع تصویربرداری، تصاویر كاملا تفكیكشدهای از بخشهای مختلف مغز گرفته میشود. وضعیت بیماران مبتلا به سردرد حملهای و ناگهانی؛ ضعف و دوبینی، با MRI مغز قابل بررسی است. MRI مغز برای تكمیل تصویربرداری به وسیله سیتیاسكن و در مواردی نامشخص بودن تصاویر دریافتی به وسیله سیتیاسكن نیز استفاده میشود.

نمونه انجام شده در مرکز

اجازه بدهیدایده های خود را با ما به اشتراک بگذارید و ما ایده های شما را به واقعیت تبدیل می کنیم.

تماس با ما