بستن
Owls CMS
نتايج توسط چه كسي تفسير مي شود

نتايج توسط چه كسي تفسير مي شود

رادیولوژیستی كه از پزشكی و سی تی و دیگر آزمون های رادیولوژی مطلع است، تصاویر را تفسیر می كند و گزارشات آن را برای پزشك معالج ارسال می كند. در مرکز تصویربرداری سعادت آباد این آزمون توسط پزشکان صاحب سبک به صورت تخصصی ریپورت شده و به عنوان مشاوره برای پزشکان ارجاع دهنده تحویل بیمار می گردد و  پزشك معالج ، در مورد فردی كه نتایج را به دست می آورد، اطلاعاتی را در اختیار بیمار خواهد گذاشت. در تكنولوژی جدیدی که در این مرکز در حال بهره برداری می باشد، گزارشات تشخیصی و ارجاع تصاویر، برای اولین بار در ایران از طریق اینترنت امكان پذیر می باشد.

 

اجازه بدهیدایده های خود را با ما به اشتراک بگذارید و ما ایده های شما را به واقعیت تبدیل می کنیم.

تماس با ما