مواردی که سبب افزایش خطر پوکی استخوان می شود

مواردی که سبب افزایش خطر پوکی استخوان می شود

زنان زیر 65 سال و مردان سنین 50 تا 70 سال در معرض خطر پوکی استخوان هستند در صورتی که: 

استخوان شکسته ناشی از فعالیت های عادی، مانند سقوط از ارتفاع ایستاده یا پایین تر ( شکستگی ) 

آرتریت روماتوئید مزمن، بیماری مزمن کلیوی، اختلالات خوردن 

یائسگی زودرس ( یا از علل طبیعی و یا عمل جراحی ) 

تاریخچه درمان هورمونی سرطان پروستات و سرطان پستان 

کاهش قابل توجهی از قد به علت شکستگی های فشرده سازی پشت 

سیگار کشیدن سابقه خانوادگی قوی از پوکی استخوان 

داروهای کورتیکواستروئید ( پردنیزون، متیل پردنیزولون ) هر روز به مدت بیش از 3 ماه 

مصرف هورمون تیروئید جایگزین

مصرف سه بار یا بیشتر الکل در روز برای اغلب روزها 

در حال حاضر توصیه می شود هر 2 سال BMD انجام شود. 

تراکم مواد معدنی استخوان (BMD  ) نشان می دهد چه مقدار کلسیم و دیگر مواد معدنی در منطقه ای از استخوان وجود دارد.

این آزمون به پزشکان در تشخیص پوکی استخوان و پیش بینی خطر شکستگی استخوان کمک می کند.