مشکلاتی که ارزش تست BMD را کاهش می دهد

مشکلاتی که ارزش تست BMD را کاهش می دهد عبارتند از:

برخی از داروها. 

سرطان، مانند میلوم متعدد. 

سندرم کوشینگ ، پرکاری تیروئید، هیپرپاراتیروئیدیسم. 

بیماری های ستون فقرات، مانند اسپوندیلیت انکیلوزان. 

یائسگی زودرس. 

کمبود ویتامین D.