بستن
Owls CMS

مدیریت اخبار

دسته بندی اخبار / اخبار و مقالات جراحی سینه

بزرگی سینه مردان (ژنیکوماستی) به پرولیفراسیون و بزرگ شدن سینه و نسج گلاندولار و استرومای پستان در جنس مذکر گفته میشود و میتواند در زمان نوزادی، نوجوانی و پیری به صورت فیزیولوژیک دیده شود. ادامه خبر