فركشنال كيوسوئيج ان دي يگ     Feractional Qswich ND Yag

فركشنال كيوسوئيچ دو ويژگي مناسب و جديد است كه با فناوري جديد به ليزر ND YAG  اضافه شده تا بتواند لكهاي عميق را پاك كرده و باعث تشديد و پررنگ شدن آن نگردد. ملاسما بيشتر در سنين ميانسالي و اغلب در برجستگي هاي پوست صورت از جمله برآمدگي گونه ها ̨ پيشاني و چانه ديده ميشود . البته در عين حال ميتواند وسيع تر در ديگر نقاط بدن از جمله سينه و بازوها نيز ديده شود.

اين ليزر براي پاك كردن كك و مك ها نيز كاربرد دارد و مزيت ديگر آن اين است كه حتي در سنين پائين نيز قابليت استفاده دارد و عارضه اي براي آن متصور نيست . اين در صورتي است كه ليزرهاي قديمي در سنين ميانسالي توصيه ميشود.

دستگاه ليزر مذكور تنها دستگاه موجود با قابليت از بين بردن لكهاي دوران بارداري و تيرگي هاي دور چشم در ايران و جهان است و هليوس II نام دارد.

از اين دستگاه به خاطر توانايي فراكشنال تابيدن با خيال راحت ميتوان استفاده كرد اما نياز به چند جلسه درمان دارد. پروتكل درماني هر هفته يكبار و حداقل پنج جلسه در موارد لكهاي پوستي است كه در برخي از اين بيماران در صورت نياز به افزايش طول درمان ميتوان به فواصل 2 تا 3 هفته يكبار تجديد درمان كرد.

مهمترين ويژگي اين ليزر نوين بهره گيري از آن براي رفع تيرگي هاي دور چشم است كه در ميان ايرانيان و بويژه در ميان ساكنين خاور ميانه فراوان ديده ميشود.

اثر خوب و قابل توجه اين ليزر در روي بيماران از زمان شروع بكار دستگاه تا كنون اميدهاي ارزشمندي ايجاد كرده است.

اين دستگاه خطر خاصي براي بيماران ندارد و براي تيرگي هاي دور چشم به منظور حفاظت احتياطي از لك محافظ روي سطح چشم استفاده ميشود .

اگر لك هاي روي پوست را به صورت يك قطعه سنگ در نظر يگيريم ˛ اين نوع ليزر قادر است آن را به قطعات ريز تقسيم كند . به عبارتي مولكول هاي درشت رنگدانه توسط ليزر به ذرات ريزتر تبديل شده و راحت تر قابل جابجايي و حذف از داخل سلول ها است و در نتيجه لك ها كم رنگ شده و تا پايان درمان از بين مي رود . طول دوره درمان حداقل 5/1 ماه است و قدمت ضايعات نقشي در اثر بخشي ليزر ندارد.

اين روش آخرين و موثرترين روش درماني از ميان بردن لك هاي پوست در اثر آفتاب سوختگي ̨ بارداري ˛ كك مك و تيرگي دور چشم است.