شماره تماس : 22371401 الي 10 داخلي 2101 و 2102

بينائي چشم يكي از حساس ترين ارگانهاي بدن ميباشد كه انسان را به جهان خارج مرتبط ميسازد. ديد مناسب و شفاف هميشه يكي از نيازها و ضروريات زندگي بشر بوده تا بتواند كيفيت زندگي مطلوبتري داشته باشد.

از نظر آماري 20% جامعه دچار عيوب انكساري ميباشند بعبارت ديگر اين حجم عظيم از افراد جامعه، نزديك بين، دوربين يا آستيگمات ميباشند . اينان با استفاده از عينك مي توانند ديد مناسب داشته باشند. عمل جراحي ليزيك، لازك و PRK ميتواند برخی افرادرا برای  هميشه از گرفتاريهاي عينك آزاد و بدون عينك ديد مناسب و شفافي را براي آنان فراهم سازد. بعضي از بيماريهاي سيستميك كه ارگانهاي مختلف بدن را تحت تأثير قرار مي دهد. بطور اختصاصي مي تواند چشم خصوصاً شبكيه و عروق آن را متأثر سازد و عوارض پرمخاطره اي براي بيمار ايجاد نمايد. متأسفانه بسياري از افراد به اين بيماري كمتر توجه نموده و پس از بروز عوارض چشمي به متخصصين چشم مراجعه مي نمايند. طبيعي است كه درمان در مراحل پيشرفته بيماري سخت تر و نتايج آن كمتر خواهد بود. لذا توصيه مي شود قبل از بروز عوارض چشمي ، جهت معاينات دوره اي و چكاپ به متخصصين مربوطه مراجعه نمائيد.

حوادث و تروماها نيز از مواردي است كه ميتواند بطور شايع چشم و در نهايت ديد را دچار اختلال سازد عوارضي كه ممكن است براي هميشه فرد مبتلا را از ديدن دنياي پيرامون خود محروم سازد.البته توصيه ما اينست كه در محيط كار، از وسايل حفاظتي چشم استفاده شود.

سوختگي هاي شيميايي و قليايي نيز ميتواند عوارض وحشتناكي براي چشم ايجاد نمايند كه رعايت اصول اوليه بهداشت و رعايت نكات ايمني بهنگام استفاده از مواد شيميايي و قليائي مي تواند در بروز اين حوادث بسيار موثر باشد.

با توجه به اينكه سيستم بينائيVisual Poth War تا 8-7 سالگي نارس(immature) مي باشد براي تكامل سيستم چشمهاي صاف و بدون انحراف و بدون عيوب انكساري كه بتواند ايمپالسهاي شفاف بينائي را به مغز هدايت كند ، ضرورت دارد. توصيه مي شود كودكان هر 6 ماه يكبار تحت معاينه دقيق چشم پزشكي قرار گيرند و هر گونه تغييرات و ابنورماليتي مورد ارزيابي دقيق قرار گيرد و متناسب با آن توصيه هاي اوليه توسط همكاران چشم پزشك صادر گردد. توضيح اينكه بعلت آنكه كودكان ونوجوانان از لحاظ فيزيكي در حال رشد ميباشند امكان هر گونه تغيير در وضعيت چشم و ديد براي اين سنين متحمل بوده و فقط معاينات دوره اي هر 6 ماه يكبار مي تواند به تشخيص و درمان منجر گردد. لذا  قبل از بروز هر گونه عوارض چشمي بايد اقدام به پيشگيري نمود.

بخش چشم پزشكي كلينيك سعادت آباد با حضور پزشكان فوق تخصصي چشم آمادگي دارد كليه خدمات چشم پزشكي در ارتباط با ليزيك و لازك ، جراحي مدرن كاتاراكت(فيكو) پيوند قرنيه، جراحي پلاستيك و زيبايي پلك با ليزر و انحراف چشم واعمال فوق تخصصي شبكيه را در عاليترين شرايط به هموطنان عزيز ارائه دهد.

-----------------------------

مقالات این بخش: