پنجشنبه 26 خرداد 1390

ویترکتومی

 Vitrectomy

ویترکتومیچیست؟

ویترکتومینوعی از جراحی چشم است که برای درمان برخی از اختلالهای شبکیه و زجاجیه انجام میشود. شبکیه بافت حساس به نور در قسمت عقب کره چشم است. زجاجیه ماده شفاف و ژله ای است که بخش میانی چشم را پر میکند. در طی این جراحی، زجاجیه تخلیه شده و معمولاً با یک محلول BSS جایگزین میشود.

چه زمانی نیاز به ویترکتومیوجود دارد؟

چشم پزشک ممکن است برای درمان اختلالهای زیر ویترکتومیرا به شما توصیه کند:

- رتینوپاتی دیابتی: اگر خونریزی و کشیدگی بر روی شبکیه وجود داشته باشد.

‏- برخی از موارد جداشدگی شبکیه

- عفونت بخشهای داخلی کره چشم

- جراحت شدید چشم

‏- چروک ‏شدگی ماکولا (ناحیه مرکزی شبکیه)

- سوراخ ماکولا

‏- به دنبال بروز برخی عوارض بعد از جراحی کاتاراکت

ویترکتومیچگونه بینایی را بهبود میبخشد؟

جراحی ویترکتومیاغلب باعث بهبود بینایی یا تثبیت آن میشود. خون یا باقیماندههای ناشی از عفونت یا التهاب که ممکن است مانع تشکیل تصویر بر روی شبکیه شده و یا تصویر تشکیل شده محو و تار شده، توسط جراحی خارج میشود. بافت آسیب دیده که ممکن است باعث جابجایی، چروک خوردگی یا از هم گسیختگی شبکیه شود، با جراحی ویترکتومیخارج میشود. درصورتی که شبکیه در وضعیت عادی خود نباشد، بینایی کاهش مییابد.

با این روش، همچنین میتوان اجسام خارجی را که به دنبال ضربه در داخل چشم گیر افتادهاند، خارج نمود. در صورتی که این اجسام خارج نشوند، در اغلب موارد، بینایی دچار آسیب میشود.

‏در جراحی ویترکتومیچه اتفاقاتی رخ میدهد؟

قبل از جراحی

چشم پزشک در مورد انتخاب روش ارجح بیهوشی (موضعی یا عمومی) تصمیم خواهد گرفت. ممکن است به مدت یک شب در بیمارستان بمانید، اغلب نیاز به معاینه بالینی قبل از جراحی، وجود دارد.

جراحی ویتوکتومی

مدت عمل جراحی بسته به شرایط شما، از یک تا چند ساعت متغیر است، در برخی شرایط ممکن است چشم پزشک روشهای دیگری را نیز به صورت هم زمان انجام دهد که شامل ترمیم جداشدگی شبکیه یا خارج کردن عدسی کدر (کاتاراکت) میباشند.

جراحی در حین مشاهده چشم توسط میکروسکوپ انجام میشود. وسایل ظریف جراحی با ایجاد برش کوچک در صلبیه (بخش سفید رنگ چشم) در داخل چشم قرار میگیرند. به منظور دستیابی به بالاترین میزان بینایی ممکن است چشم پزشک یک یا چند مورد از موارد زیر را انجام دهد:

‏- خارج کردن تمام زجاجیه کدر شده

‏- خارج کردن بافت آسیب دیده موجود و تلاش برای برگرداندن شبکیه به محل اصلی خود

‏- خارج کردن جسم خارجی که ممکن است در چشم وجود داشته باشد.

- درمان با لیزر برای کاهش احتمال خونریزی در آینده یا تثبیت از هم گسیختگی شبکیه

‏- جایگزین کردن گاز یا هوا در چشم برای کمک به حفظ شبکیه در محل مناسب (حباب به آهستگی از محل خود ناپدید خواهد شد)

‏- جایگزین کردن روغن سیلیکون در چشم که معمولاً نیاز به جراحی بعدی دارد.

در مواردی که از وسایل بسیار ظریف برای عمل جراحی استفاده میشود، دیگر نیازی به بخیه برای ترمیم محل ورود وسایل به چشم نخواهد بود و بدین ترتیب، از یک سو عمل جراحی در زمان کوتاه تری انجام میشود و از طرف دیگر درد و ناراحتی بیمار نیز پس از عمل به حداقل میرسد.

بعد از جراحی

احتمال وقوع درد یا ناراحتی بعد از جراحی قابل انتظار است. استفاده از محافظ چشمیبرای مدت کوتاهی بعد از عمل توصیه میشود.

چشم پزشک در مورد استفاده از قطره چشمیو زمان از سرگرفتن فعالیتهای معمول با شما صحبت خواهد کرد. به توصیههای چشم پزشک در مورد نحوه قرارگیری سر در وضعیت خاص توجه نمایید، زیرا عدم توجه به این موضوع میتواند موجب شکست درمان شود.

تا زمان خروج حبابهای گاز، پرواز با هواپیما یا مسافرت به ارتفاعات ممنوع است، زیرا افزایش سریع ارتفاع میتواند منجر به افزایش خطرناک فشار چشم شود.

در مواردی که از روغن سیلیکون استفاده میشود، لازم است به طور منظم و در فواصل معین بیمار را تحت نظر قرار داد، زیرا ممکن است در طول زمان، روغن سیلیکون موجب بروز مشکلهایی شود و نیاز به خروج روغن در سریع ترین زمان وجود داشته باشد.

خطرها و عوارض جراحی ویترکتومیکدامند؟

تمامیجراحی ها دارای خطراتی هستند، اما در جراحی ویترکتومیمیزان عوارض نسبت به مزایای عمل بسیار کمتر میباشد.

برخی از خطرهای ویترکتومیشامل موارد زیر میباشد:

- عفونت

‏- خونریزی

‏- جداشدگی شبکیه

- ضعف بینایی

‏- افزایش فشار چشم

یک خطر احتمالی جراحی ویترکتومیافزایش سرعت شکل گیری کاتاراکت میباشد.

اگر چه در موارد نادر، مدت کوتاهی بعد از ویترکتومی، کاتاراکت پیشرفت میکند، ولی در بیماران سالخورده اغلب کاتاراکت بعد از چند ماه پیشرفت خواهد کرد.

بینایی شما به چه میزان بهبود خواهد یافت؟

قدرت بینایی شما بعد از جراحی به چندین متغیر وابسته است، به خصوص در مواردی که قبل از انجام ویترکتومیبیماری چشمیباعث آسیب دایمیبه شبکیه شده باشد. چشم پزشک با توجه به شرایط شما در مورد میزان بهبود بینایی احتمالی توضیح خواهد داد.