كلينيك مغز و اعصاب در مجموعه پلي كلينيك سعادت آباد ، با پزشكان نورولوژيست از حدود 6 سال پيش شروع به كار نموده است و بيماران نورولوژي كه دچار سردرد، سرگيجه، كمردرد، تشنج، ام اس، ضعف عضلاني عصبي، سكته هاي مغزي و ديگر بيماريهاي مغز واعصاب هستند را مورد بررسي و درمان قرار مي دهند.
اين كلينيك مجهز به دستگاههاي نوار مغز (EEG)، نوار عصب و عضله (Emg و Ncv) ، نوار عصب چشم( VEP) و نوار عصب گوش(ABR) مي باشد كه كمك قابل توجهي به تشخيص ودرمان بيماران نورولوژي مي نمايد.
قابل ذكر است كه در آينده نزديك دستگاههاي MRI و Ct Scan مجموعه نيز شروع به كار خواهد نمود.
همچنين در اين دي كلينيك امكان بستري هاي كوتاه مدت بيماران نورولوژي جهت بررسي هاي تشخيصي درماني از جمله پالس تراپي در بيماران MS تحت نظر پزشك ومراقبت هاي پرستاري وجود دارد.
 
كلينيك فوق تخصصي غدد درون ريز ومتابوليسم :
رشته فوق تخصصي غدد درون ريز(آندوكرينولوژي) شامل مطالعه و بررسي عملكرد غدد مترشحه داخلي و هورمونهايي است كه آنها توليد مي كنند.
تشخيص بيماريهاي غدد درون ريز عمدتاً از طريق اندازه گيري غلظت هورمونها صورت مي گيرد. اكثر اختلالات غدد درون ريز در صورتي كه بدرستي تشخيص داده شوند با درمانهاي موثر برطرف مي گردند. بيماريهاي مربوط به كمبود هورموني غدد درون ريز را با جايگزيني هورمون مربوطه مي توان درمان كرد و در صورت افزايش ترشح هورموني برخي غدد مترشحه، مي توان با خارج كردن تومورها به كمك جراحي يا با كاهش دادن سطح هورمونها به روش طبي درمان كرد.
غدد مترشحه داخلي شامل هيپوفيز، تيروئيد، پاراتيروئيد، لوزالمعده يا پانكراس، غدد آدرنال و غدد جنسي مي باشند. دستگاه عصبي مركزي از طريق توليد هورمونهاي آزاد كننده هيپوتالاموسي اثرتنظيم كننده عمده اي بر ترشح هورمونهاي هيپوفيزي دارد. دستگاه ايمني بدن نيز با غدد درون ريز ارتباط تنگاتنگي دارد.
1.غده هيپوفيز كه غالباً به عنوان غده اصلي بدن شناخته مي شود. هورمونهاي اصلي اين غده شامل پرولاكتين(هورمون ترشح كننده شير)، هورمون رشد، هورمون محرك تيروئيد، هورمون محرك غده فوق كليوي، هورمون محرك غدد جنسي مي باشند. در صورت اختلال در ترشح يك يا چند هورمون از هورمونهاي فوق كاهش عملكرد غده هيپوفيز بوجود مي آيد كه مي تواند ارثي يا اكتسابي باشد. توده ها يا آدنومهاي غده هيپوفيز علت بروز اختلالات مربوط به افزايش يا كاهش هورمونهاي هيپوفيز بشمار مي آيند. بعنوان مثال در اثر كمبود ترشح هورمون رشد،  كوتاهي قد و اختلالات رشد و در صورت افزايش ترشح هورمون رشد بيماري غول آسايي(ژيگانتيسم) وآگرومگالي بوجود مي ايد. يا در اثر برخي توده هاي هيپوفيز ممكن است هورمون پرولاكتين بيش از حد ترشح شود و سبب اختلالات قاعدگي، ترشح شير در زنان و ناباروري و اختلالات جنسي در مردان گردد.
2.غده تيروئيد : در گردن در جلوي ناي قرار گرفته است. هورمونهاي تيروئيد نقش بسيار مهمي در تمايز سلولها و وسوخت وساز بدن ايفا ميكند. بيماري هاي شايع تيروئيد كه همگان تقريباً با آنها اشنايي دارند شامل كم كاري تيروئيد- پركاري تيروئيد و گواترهاي ساده و گره اي مي باشند.
3.غدد پاراتيروئيد : چهار غده كوچك هستند كه در پشت غده تيروئيد قرار دارند وهورمون پاراتيروئيد كه مسئول تنظيم سطح كلسيم بدن مي باشد را ترشح مي نمايند. در صورت پركاري پاراتيروئيد پوكي استخوان، افزايش كلسيم خون، سنگهاي كليوي ايجاد مي شود كه نياز به جراحي در اكثر موارد مي باشد. در صورت كم كاري اين غدد كاهش كلسيم خون بصورت تشنج و اختلالات عصبي- ماهيچه اي ايجاد مي شود كه نياز به درمان جايگزيني با تركيبات كلسيم وجود خواهد داشت.
4.پانكراس : شامل دو قسمت درون ريز و برون ريز است . قست درون ريز مسئول ترشح هورمون انسولين مي باشد. انسولين هورموني است كه با وجود آن قند وارد سلول مي شود. در صورت كمبود ترشح اين هورمون ديابت نوع 1 ايجاد مي شود كه افراد نياز به تزريق انسولين براي كنترل افزايش قند خون دارند. و در صورت عملكرد نامناسب انسولين ناشي از مقاومت سلولها نسبت به انسولين ديابت نوع 2 ايجاد مي شود. ديابت بعلت شيوع و ميزان عوارض كوتاه مدت و دراز مدت آن جزء شايعترين بيماري هاي غدددرون ريز مي باشد.
5.غدد آدرنال : دو غده كوچك بالاي كليه ها قرار دارند وهورمونهاي متعددي ترشح مي كنند كه سبب حفظ فشار خون و تنظيم پاسخهاي ايمني و بروز صفات ثانويه جنسي و تنظيم سوخت و ساز بدن مي شوند. بيماري هاي مربوط به كاهش ترشح هورمونهاي اين غده با درمان هاي جايگزين تركيبات كورتيكواستروئيدي وبيماري هاي مربوط به وجود توده هاي فعال در اين غده كه سبب افزايش ترشح هورمون هاي آن مي شود با جراحي درمان مي شود.
6.غدد جنسي : در زنان تخمدانها و در مردان بيضه ها مي باشند كه هورمونهاي زنانه و مردانه را در هر دو جنس ترشح مي كنند و مسئول بروز صفات ثانويه جنسي و بلوغ و باروري مي باشند. از بيماري هاي شايع آن كمبود هورمونهاي جنسي ثانويه به كاهش عملكرد آنها و افزايش ترشح هورمونهاي جنسي مردانه در زنان كه با علائم اختلالات قاعدگي و بروز موهاي زايد يا طاسي به فرم مردانه در زنان و آكنه هاي مقاوم به درمان است.
همانطور كه به اطلاع رسيد بيماري هاي غدد داخلي طيف وسيعي از بيماريها را شامل مي شود. در يك كلينيك فوق تخصصي غدد درون ريز ، پس از اخذ شرح حال مناسب و معاينه باليني و انجام آزمايشات تشخيص مربوط به بيماري هاي فوق داده مي شود و درمان لازم صورت خواهد گرفت. اكثر بيماران اين كلينيك نياز به پيگيري طولاني مدت در فواصل مشخص دارند.